Voorzitter Martien Streppel m.streppel2@kpnplanet.nl
Secretaris Christiaan de Maes Janssens cchmdmj@gmail.com
Penningmeester Joop Hulleman joop.hulleman@hotmail.com
Algemeen lid Wim Slagman w.g.slagman@comveeweb.nl
Algemeen lid Peter vd Steege pvdsteege@gmail.com